תנופה למשפחות צעירות

איכות חיים למשפחות צעירות

קרית טבעון שלנו היא יישוב המסתכל לעבר העתיד,  יישוב ששואף להיות אבן שואבת למשפחות צעירות. יישוב שמשפחות צעירות רוצות לבוא ולגור בו. יישוב היודע להציע למשפחות צעירות מעטפת של איכות חיים המתבטאת בחינוך, קהילה, תרבות, צרכים פיזיים ותשתיתיים עבורן ועבור ילדיהן.

כשהחלטנו לצאת למסע הזה, אחת הנקודות המשמעותיות ביותר ששמנו מול העיניים היא יצירת קפיצת מדרגה משמעותית בכל הנוגע למשפחות הצעירות בקרית טבעון. אנחנו מאמינים שהאוכלוסייה הזאת היא העתיד של היישוב, ונעבוד קשה על מנת לייצר לאוכלוסייה הזאת  מעטפת חזקה ואיכותית בכל היבטי החיים.  

מהלכים שנקדם בנושא זה:

  הקמת מנהלת הורים יישובית

נקים גוף אשר ישלב בתוכו אנשי מקצוע בתחומי החינוך והגיל הרך, נבחרי/ות ציבור, ארגוני הורים, נציגי מחלקות תפעול ותשתיות, ועוד. מטרת הגוף הזה תהיה לבחון את צרכי המשפחות הצעירות וילדיהן ולבנות תכניות עבודה אופרטיביות עם סדרי עבודה מובחנים הנדרשים לציבור המשפחות הצעירות. לדוגמא: יצירת סנכרון בין מסגרות החינוך השונות לאורך היום (גנים/בתי ספר, צהרונים, חוגים, מרכזי טיפול וכד') וגם בעת מעברים ממסגרת למסגרת (חינוך כוללני).

 תשתיות וצרכים פיזיים 

למשפחות הצעירות ביישוב אתגרים וצרכי תשתית שונים ומורכבים, להם ניתן מענה: החל מטיפול בגני המשחקים, שדרוגם והצללתם, דרך אכיפה משמעותית יותר בנושא החניה על המדרכות הגורמת לעגלות לרדת לכבישים, ועד לקידום מהלכים רב שנתיים כגון תכניות חומש בנושאי גני הילדים, בתי הספר ומסגרות הגיל הרך.

 פעילות תרבותית למשפחות

תשומת הלב התרבותית היום בקרית טבעון לא מייצרת מספיק מסגרות תרבותיות הפונות באופן ספציפי לאוכלוסיית המשפחות הצעירות וילדיהם. אנחנו ניתן תנופה גדולה לתחומי התרבות ופעולות הפנאי למשפחות הצעירות – יחד עם המתנ"ס, הספרייה, מערכת החינוך הפורמאלית, וגופים שותפים נוספים .

. בטיחות ילדים/ות ביישוב

בטיחות ילדים/ות היא הנושא הראשון במעלה והחשוב ביותר בו צריך לטפל מבחינה תשתיות פיזיות ומבחינת תפיסה יישובית עקרונית. נייצר תעדוף המבין כי בטיחות ילדים/ות היא עוגן ראשון במעלה, ונפעל על מנת לייצר את הבטיחות הזאת בכבישים ובמדרכות, במרכזים המסחריים, במוסדות החינוך ובגיל הרך.

 פרוייקטים ייחודיים ומעורבות קהילתית

בקדנציה הבאה נדע לקדם שני סוגי פרויקטים עבור אוכלוסיית המשפחות.

  • פרויקטים השמים את הילדים במרכז –  קרית טבעון היא יישוב בו יש לנו אומץ להניף דגלים ולקדם נושאים בצורה מובהקת ובגאווה גדולה. היישוב הוא יישוב פלורליסטי ופתוח, עם קרבה משמעותית לטבע ולירוק, ונרצה להעצים את החיבור הזה. יחד עם משפחות צעירות, הורים אכפתיים ומערכות החינוך ניצור מצע המעודד פרויקטים של קבלת האחר והשונה, שילוב החינוך המיוחד כחלק מן המערכת, יישום של אורח חיים בריא, עיסוק באקולוגיה, סביבה וקיימות ועידוד מגיל צעיר לעשייה חברתית העוסקת גם בזולת.
  • פרויקטים השמים את ההורים במרכז ומחזקים את הרשת הקהילתית– כגון בישול ליולדות, עזרה וסיוע למשפחות של מילואימניקים/יות ועוד. לא חסרים פרויקטים קהילתיים נפלאים המתקיימים ברשויות וביישובים עבור אוכלוסיית המשפחות,  ואנחנו נפעל על מנת לייצר אותם גם בקרית טבעון. 

תנופה לטבעון

תומכים בעידו

"אם היינו תושבי טבעון היינו בוחרים נכון – עידו גרינבלום"

צרו קשר עם עידו