תנופה לספורט

קידום הספורט בקרית טבעון

אנחנו מאמינים שספורט הוא עוגן קהילתי, חברתי והישגי והוא חלק בלתי נפרד מטבעון. בעשור הקרוב נדע לתת לספורט היישובי תנופה משמעותית קדימה.

עסקתי רבות בתחומי הספורט ואני מאמין שלספורט יכולת אדירה לאגד אנשים ולדחוף קדימה נושאים משמעותיים. פעלתי רבות בתחומי הספורט בעיריית ירושלים ובאגודת הסטודנטים, והובלתי מהלכי עומק בתחומי הקהילה, התשתיות, הספורט העממי וההישגי.

בתנופה לטבעון אנחנו מאמינים שספורט עממי והישגי הם כלים משמעותיים דרכם קהילה נבנית. ספורט מעודד למקצוענות, לדיוק, לאכפתיות, לקהילתיות , ומהווה עוגן משמעותי מאוד בחייה של הקהילה.

מעבר להישגים, במדינת ישראל הולכת ונבנית ההכרה שספורט הוא גם אמצעי להובלת תהליכים של "אורח חיים בריא". רשויות חזקות הרוצות לקחת אחריות על אורח החיים של תושביהן, מובילות מהלכים משמעותיים לעידודו בכל הקהילה באמצעות עידוד ספורט עממי, יצירת מרחבים קהילתיים לפעילות ספורטיבית (גנים ציבוריים עם מתקני ספורט, שבילי הליכה, מגרשים שכונתיים למשחקי כדור ועוד.

  מתקני הספורט

נפעל בכדי לשפץ ולשדרג מתקנים קיימים, וליצור מתקנים חדשים. תשתיות הספורט ביישוב זקוקות לשידוד מערכות רציני , ואנחנו נדאג להשיג את המשאבים ולפעול הדרגתית על מנת לחזק את מתקני הספורט ולתת תנופה לכל הענפים.

  ספורט כעוגן קהילתי

אנחנו מאמינים שספורט הוא עוגן קהילתי משמעותי ורוצים לחזק את המעורבות הקהילתית והגאווה היישובית בכל ענפי הספורט. בהתאם לזאת נקדם את המהלכים הבאים :

  • וועדת גג בנושא הספורט – נבנה וועדה המורכבת מנציגות כלל האגודות, ההורים, הספורטאים/ות ואנשי המקצוע, אשר תדע לסנכרן בין הגופים השונים, להעלות מורכבויות ולייצר צירים נכונים לפתרון.
  • נבנה סנכרון ותיאום בין הגופים והאגודות השונות – נפעל על מנת לייצר מקסימום סנכרון בין אגודות הספורט, המתנ"ס, תנועת הנוער, מערכת החינוך, ועוד. אנחנו מאמינים שבעבודה נכונה כלל הגופים הללו יוכלו להפרות זה את זה .
  • חיזוק הפעילות העממית במרחב הציבורי – לקראת חודשי האביב והקיץ, ננחה את המתנ"ס לבנות תכניות לפעילות ספורט קבועה במרחב הציבורי בקרית טבעון. פעילות במרחב הציבורי שתעודד עיסוק עממי בספורט, תקדם אורח חיים בריא, ותייצר אווירה של תנועה ועשייה בכלל המרחבים הציבוריים בקריה.

  עידוד מצוינות ספורטיבית

  • כיתת מצוינות ספורטיבית – מהלך שכבר התחלנו לקדם, במסגרתו תיפתח בתיכון כיתת מצוינות בתחומי הספורט אשר תאפשר לספורטאים/יות מוכשרים גמישות לימודית , התחשבות מקסימלית , ועידוד המצוינות הספורטיבית מבלי לוותר על המצוינות הלימודית.
  • הבלטת ההישגים של ספורטאי/ות הרשות – אגודות הספורט והספורטאים/ות שלנו הן גאווה יישובית. נדאג להבליט את ההישגים, להודיע ולהזמין את התושבים/ות לאירועי השיא, ולתת לספורטאים/ות שלנו את התמיכה, הגב והגאווה שהם זקוקים להם.

  אגודות הספורט

  • נפעל לייצר מהלכי שקיפות ושותפות בכל אגודות הספורט המקבלות תמיכה מן המועצה, ולחזק את השותפות בין הנהלות האגודות , התושבים, והמועצה המקומית קרית טבעון.
  • נבנה פרויקטים חינוכיים משותפים עם אגודות הספורט , שיהיו חלק משגרת הפעילות הקבועה. לדוג' – כלל אגודות הספורט יידרשו להפעיל מסגרת חוגית אחת בשבוע אשר תהיה מיועדת לנוער צמי"ד ( צרכים מיוחדים).

תנופה לטבעון

תומכים בעידו

צרו קשר עם עידו