תנופה בשירות לתושב

שירות לתושבי קרית טבעון

קרית טבעון היא יישוב שהתברך בתושבים/ות מעורבים, אכפתיים ורציניים.  תושבים/ות בשנת 2018 רוצים לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות וקידום היישוב. רשויות חזקות המעוניינות לתכנן עתיד מיטבי חייבות לחזק ולייצר פלטפורמות של שותפות עם הכוחות האזרחיים האלו כמכפלת אפקטיביות עבור היישוב וקידומו.

מערכת היחסים בין התושבים/ות לבין המועצה המקומית קרית טבעון תהיה מושתתת על אמון. האמון הזה הוא תוצר של שקיפות במידע ובתכניות, שותפות בדרך שבה הולכים ובתהליכי קבלת ההחלטות , ונגישות של מקבלי ההחלטות והדרגים המקצועיים ברשות אל התושבים עצמם. נושאים אלו הם קריטיים ביותר למערכת האמון בין התושבים/ות למועצה.

המהלכים שאנחנו נקדם בנושא זה:

  שותפות בבניית תכניות וכיווני הפעולה

ישנם דרכים רבות לשלב תושבים/ות בתהליכי הפעולה של הרשות: וועדות מתפקדות, ועדים המייצגים שכונות ואזורים, עידוד יוזמות מקומיות, תהליכי חשיבה משותפת, שותפות במיזמים שירותיים ועוד. כתפיסה, אנחנו מאמינים שהידע אינו נחלתו של אדם אחד, ושלעיתים קרובות השטח יודע טוב לא פחות מן הרשות מהם הצרכים הדחופים ביותר שלו. שותפות אמיתית מייצרת וגם רותמת אנשים נוספים לעשייה, ומחברת אליה אנשים מוכשרים ואכפתיים. אני אהיה שם לקבל החלטות כשצריך, אבל אעשה זאת לאחר תהליכי חשיבה משותפים ותוך תפיסה המאמינה בשותפות כמכפלת כוח משמעותית. 

 שקיפות בנושאי התקציב ותכניות העבודה

מידי שנה, נדאג להנגיש ( כנס תקציב המועצה)  את תקציב המועצה לתושבים, להסביר את הקשיים, האתגרים והפוטנציאל שבו. במקביל, ננגיש גם את תכניות העבודה של המחלקות השונות  והכיוונים אליהם אנחנו צועדים. ידע הוא כוח חשוב, בעקר בשותפות, וחשוב לנו שהתושבים/ות יידעו מהם הכיוונים אליהם אנחנו צועדים, אלו מטרות עומדות לנו מול העיניים ולאן אנחנו רוצים להגיע .

 שקיפות בלוחות הזמנים

נדאג להשקיף את לוח הזמנים של ראש המועצה , בצורה שתאפשר לתושבים לראות ולדעת במה עסק ראש הרשות וכיצד הוא ניצל את משאב הזמן שלו בצורה המיטבית לטובת קרית טבעון

 זמינות ברשתות החברתיות

ניצור פלטפורמות קבועות ונוחות לשיח בין התושבים/ות לבין המועצה . שיח שבשנת 2018 יכול להיות פשוט יותר, נגיש יותר וזמין יותר עבור התושבים.

 נגישות ראש המועצה

אנחנו מתחייבים לקיים את סיורי השטח הקבועים, לבנות מחדש את כנסי התושבים ברחובות השונים ולהנהיג מדיניות של דלת פתוחה עבור התושבים וצרכיהם.

 השירות לתושב

כתפיסה, אני משרת ציבור, באתי לייצר Civil Servant אישי שלי ולהנחיל את התפיסה הזאת לכל עובדי/ות המועצה. אנחנו נפעל על מנת לחזק את רמת השירות במועצה, להכניס כלים טכנולוגיים, מערכות מידע ויידוע, לחזק את הזמינות של עובדי/ות המועצה ולתת תנופה משמעותית לכל השירות אותו מקבל התושב.

תנופה לטבעון

תומכים בעידו

"אם היינו תושבי טבעון היינו בוחרים נכון – עידו גרינבלום"

צרו קשר עם עידו