תנופה לאזרחים ותיקים

חיזוק האוכלוסייה הוותיקה בטבעון

קרית טבעון התברכה באוכלוסייה ותיקה חזקה ומעורבת. אוכלוסייה עם ידע, ניסיון, ואכפתיות עצומה לקריה בפרט ולחברה הישראלית בכלל. אנחנו נדע לחזק את האוכלוסייה הוותיקה בקריה, להעצים את שיתופי הפעולה, את העזרה , את הפרויקטים המשותפים ואת הכרת התודה.

לאזרח/ית הוותיק/ה בקריית טבעון מגוון של צרכים ואתגרים. החל מבעיות פיזיות ותשתיתיות, דרך אתגרי הבדידות והקהילה, ועד לסוגיות רפואיות ואתגרים שהגיל מזמן. אנחנו נדע לראות את האזרחים/יות הוותיקים, ולבנות עבורם ויחד עימם סל של כלים, שירותים ופרויקטים לרווחתם, להנאתם, לטובתם ולטובת היישוב כולו.

מהלכים שנקדם בנושא זה:

 הקמת וועדה ובניית תכנית אסטרטגית לאזרחים ותיקים

 22% מתושבי קרית טבעון הם אזרחים/יות ותיקים. מנהיגות ישובית צריכה להבין את האתגר הנובע מהמספר הזה, ואת המשמעויות שלו. אנחנו נקים וועדה שתעסוק ספציפית בנושא האזרח הוותיק ביישוב, הצרכים שלו/ה, ותקדם תכנית אסטרטגית ישובית לאזרחים/יות ותיקים אשר מתכללת את כלל נושאי הליבה והפעולות הנדרשות עבור אוכלוסייה זו. בוועדה יהיו גם אזרחים ותיקים.

  תשתיות וצרכים פיזיים

לאזרח/ית הוותיק/ה אתגרים וצרכי תשתית שונים ומורכבים. נטפל באתגרים על ידי תשומת לב ייחודית לאוכלוסייה זו והבנת צרכיה ובעיותיה (באמצעות סקירת צרכים), ועל ידי טיפול מובנה המבוסס על תכנית עבודה בתחום. במועצה יהיה בעל תפקיד ייעודי שיעקוב אחרי הנושאים הללו ויהיה כתובת לכל אזרח ותיק באופן ישיר: החל מספסלים ואספלט תקין ( במקום אבן משתלבת)  בסביבת בתי האבות ,  ועד לפתרונות לסוגיות ההנגשה והחניות במקומות הנדרשים .

  התנדבות ומעורבות חברתית

קרית טבעון היא יישוב שהתברך בכמות יוצאת דופן של מתנדבים/ות, רבים ורבות מהם הם מקרב בני הגיל השלישי. אנחנו נשים דגש על המשאב הזה, נמנף אותו לעשייה אפקטיבית בקהילה ובכך נחזק את החיבור בין האזרחים/ות  הרוצים להתנדב, לבין מוסדות הזקוקים לכך – במערכות החינוך, בעמותות, ובמסגרות הבלתי פורמליות. במקביל, נקדם גם תהליך הפוך בו ילדי וילדות מערכת החינוך יתנדבו ויפגשו אזרחים/יות וותיקים ויובילו אתם תהליכים משותפים ביישוב.

  עמותת שלהב"ת

עמותת שלהב"ת היא ארגון רב פעלים וייחודי ביישוב . התוכנית שלנו היא למקסם את שיתופי הפעולה עם הארגון, הן בכדי לסייע לו לצמוח ולהתפתח והן בכדי להעמיק באמצעותו את הקשר בין אזרחיה הוותיקים של הקריה לבין המועצה. כתפיסה, נחזק את השת"פ בין עמותת שלהב"ת למועצה. נפעל ונסייע לעמותה לייצר שיתופי פעולה ולאגם משאבים, נסייע לעמותה בגיוס ובשיווק פעולותיה, ונתייחס לעמותה כזרוע אינטגרלית של המועצה בכל הקשור לאזרחים וותיקים, על כל המשתמע מכך.

תנופה לטבעון

תומכים בעידו

"אם היינו תושבי טבעון היינו בוחרים נכון – עידו גרינבלום"

צרו קשר עם עידו